## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
แจ้งการเข้าสำรวจปักหลักเขตในที่ดินที่ถูกเขตงานชลประทานเพื่อการสร้างระบบชลประทาน โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 25 มี.ค. 2557
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 มี.ค. 2557
แจ้งการเข้าสำรวจปักหลักเขตในที่ดินที่ถูกเขตงานชลประทานเพื่อการสร้างระบบชลประทาน โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 มี.ค. 2557
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 18 ก.พ. 2557
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 18 ก.พ. 2557
รายงานการประชุม 25 ต.ค. 2556 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 27 ม.ค. 2557
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 16 ครั้งที่ 2/2556 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 24 ธ.ค. 2556
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556

หน้า 1, 2, 3, 4