## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีฯท่อPVCสำหรับใช้เป็นท่อนำดื่มฯและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 52 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)39/2560 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ค. 2560
สอบราคาซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีฯ และท่อ PVC สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 34 รายการ เลขที่ ส.กย.2/2560 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 15 ก.พ. 2560
สอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ เลขที่ ส.กน.1/2560 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 15 ก.พ. 2560
สอบราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 4 รายการ เลขที่ ส.กย.1/2560 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 10 ก.พ. 2560
สอบราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเสร็จฯ(พร้อมตอก)และคานสะพานคอนกรีตฯ(พร้อมติดตั้ง)รวมทั้งสิ้น 3 รายการ เลขที่ ส.กข.1/2560 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 ธ.ค. 2559
จ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) เลขที่ สจ.พค.1/2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 18 มิ.ย. 2558
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเลขที่ ส.ปศ.1/2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 15 พ.ค. 2558
จ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) เลขที่ สจ.ปศ.1/2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 15 พ.ค. 2558
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เลขที่ ส.นร.1/2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 14 พ.ค. 2558
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เลขที่ ส.คก.1/2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 17 เม.ย. 2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างลาดยางถนนบนคันคลองฝั่งขวา จาก กม. 28+090 ถึง กม. 29+100 เลขที่ สจ.พย.1/2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ม.ค. 2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างลาดยางถนนบริเวณคอสะพานที่ กม. 23+845 เลขที่ สจ.พร.1/2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ม.ค. 2558
จ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) เลขที่ สจ.พพ.1/2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ม.ค. 2558
จ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) เลขที่ สจ.อย.1/2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ม.ค. 2558
จ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) เลขที่ สจ.ศท.1/2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ม.ค. 2558

หน้า 1, 2, 3