## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีฯ และท่อ PVC แข็ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาดต่างๆ จำนวน 75 รายการ เลขที่ E.ซ.21/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 19 ม.ค. 2557
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อดินธรรมดา ดินลูกรัง และหินคลุก จำนวน 3 รายการ เลขที่ E.ซ.20/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 15 ธ.ค. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ เลขที่ E.ซ.19/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 15 ธ.ค. 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย พร้อมติดตั้ง เลขที่ E.จ.4/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 15 ธ.ค. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อดินธรรมดา ดินลูกรัง และหินคลุก จำนวน 3 รายการ เลขที่ E.ซ. 18/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ เลขที่ E.ซ. 17/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ เลขที่ E.ซ. 16/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ เลขที่ E.ซ. 15/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จฯ และคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปตัน เลขที่ E.ซ. 14/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ขนาดต่างๆ(พร้อมตอก) และเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน (พร้อมตอก) เลขที่ E.ซ. 13/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ เลขที่ E.ซ. 12/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เลขที่ E. ซ. 11/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปตัน (plank Girder) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ เลขที่ E.ซ.10/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีฯ และท่อ PVC แข็ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาดต่างๆ จำนวน 68 รายการ เลขที่ E.ซ. 9/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เลขที่ E.ซ. 8/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556

หน้า
1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19...หน้าที่