## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อดินธรรมดาและดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ เลขที่ E.ซ. 7/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 56 รายการ เลขที่ E.ซ. 4/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ เลขที่ E.ซ. 3/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เลขที่ E.ซ. 2/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เลขที่ E.ซ. 1/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อดินธรรมดา จำนวน 1 รายการ เลขที่ E.ซ. 6/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อดินธรรมดาและดินลูกรัง จำนวน 2 รายการ เลขที่ E.ซ. 5/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 56 รายการ เลขที่ E.ซ. 4/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ เลขที่ E.ซ. 3/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เลขที่ E.ซ. 2/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เลขที่ E.ซ. 1/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E. จ. 1/2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 พ.ย. 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างลาดยางถนน กม.3+100 คลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง เลขที่ E.จ.5/2556 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 28 พ.ย. 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย พร้อมติดตั้ง เลขที่ E.จ.4/2556 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 28 พ.ย. 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างทำเครื่องกว้านและบานระบายน้ำตรง พร้อมติดตั้ง เลขที่ E.จ.3/2556 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 28 พ.ย. 2556

หน้า
1, 2, 3 ... , 17, 18, 19...หน้าที่