## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อดินธรรมดาและดินลูกรัง เลขที่ E.ซ. 23/2556 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 28 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กฯ พร้อมตอก จำนวน 2 รายการ เลขที่ E.ซ 19/2556 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 28 พ.ย. 2556
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ เลขที่ E.ซ.20/2556‏‏ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 28 พ.ย. 2556

หน้า
1, 2, 3 ... 17, 18, 19...หน้าที่