## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง จังหวัดสงขลา
       

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 26 ก.ค. 2561
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
  • ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย (ดู: 1426)
  • ลงพื้นที่ดูงานโครงการอ่างเก็บน้ัำพรุพลีควาย จ.สงขลา (ดู: 1812)
  • การประชุมการจัดหาที่ดิน (ดู: 1137)
  • การประชุมสัญจร ครั้งที่ 3 ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ดู: 1199)
  • กิจกรรมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข (Happy Body & Relax) (ดู: 1365)
  • ย้อนกลับ   ดูทั้งหมด