## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 สวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ค่านิยมกรมชลประทานหรือตราสัญลักษณ์กรมชลประทานทุกวันศุกร์ ตามแผนส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
       ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 18 มิ.ย. 2564
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
  • ลงพื้นที่ดูงานโครงการอ่างเก็บน้ัำพรุพลีควาย จ.สงขลา (ดู: 2244)
  • ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย (ดู: 1883)
  • การประชุมการจัดหาที่ดิน (ดู: 1543)
  • การประชุมสัญจร ครั้งที่ 3 ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ดู: 1550)
  • กิจกรรมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข (Happy Body & Relax) (ดู: 1770)
  • ย้อนกลับ   ดูทั้งหมด