## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการคลองระบายน้ำลำเบ็ด ระยะ 3
       

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 27 ม.ค. 2557