## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
กิจกรรมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข (Happy Body & Relax)
       

ประมวลภาพประทับใจกับกิจกรรมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข (Happy Body & Relax) ของชาวสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556

ณ สำนักงานก่อสร้าง 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โดยสำนักงานก่อสร้าง 14-16 ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 28 พ.ย. 2556
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
  • ลงพื้นที่ดูงานโครงการอ่างเก็บน้ัำพรุพลีควาย จ.สงขลา (ดู: 2244)
  • ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย (ดู: 1883)
  • การประชุมการจัดหาที่ดิน (ดู: 1543)
  • การประชุมสัญจร ครั้งที่ 3 ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ดู: 1550)
  • มนต์รักชลประทานวันวานยังหวานอยู่กับงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของชาวสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ดู: 1255)
  • ย้อนกลับ   ดูทั้งหมด