## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
มนต์รักชลประทานวันวานยังหวานอยู่กับงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของชาวสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
       

สีสันยามค่ำแห่งการย้อนยุคของงานเลี้ยง เกษียณอายุราชการ  ณ สำนักงานก่อสร้าง 16 เมื่อค่ำคืนวันที่ 21 กันยายน 2556

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 28 พ.ย. 2556
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
  • ลงพื้นที่ดูงานโครงการอ่างเก็บน้ัำพรุพลีควาย จ.สงขลา (ดู: 2196)
  • ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย (ดู: 1838)
  • การประชุมการจัดหาที่ดิน (ดู: 1490)
  • การประชุมสัญจร ครั้งที่ 3 ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ดู: 1509)
  • กิจกรรมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข (Happy Body & Relax) (ดู: 1709)
  • ย้อนกลับ   ดูทั้งหมด